3/22/13- Shorewood vs Bothell boys varsity soccer - geoffvphoto